Notícies

En data 12 de març de 2019, s'ha publicat en BOE el RD-Llei 8/2019, de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball. Aquest Reial decret llei té per objecte, en primer lloc, l'aprovació de mesures de...

Actualment, no s’han aprovat els pressupostos generals de l’Estat per al 2019, però cal assenyalar que els pressupostos del 2018 s’estendran automàticament des de la constitució a l’art. 134,4 proporciona expressament.   Però tot i així, hi ha algunes mesures que no entren en vigor des que...